Hidden on: 04/10/2022

Title: Middle School Master of Disaster

Author: James Patterson

Tracking Number: 5751

Location: First Colony Middle School, Sugar Land, Texas United States

Clue:

I like Bacon
aaaab baabb baaab aabbb aabaa baaab abbaa aabaa aaaaa baaaa aaaab aaaaa aaaba abaab abaaa abbaa baaba baaaa aaaaa abbaa aaaba aabaa abbab aabab baaab aaaba aabbb abbab abbab ababa.